{short

Title

Brev fra Peder Knudsen datert 2. januar 1878

Sender:

Knudsen, Peder

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0258

Note:

Stedet er antagelig New market, men stat er ukjent

Date:

1878.01.02

Related places:

Nuw Market


Full text


{short