{short

Title

Brev fra I. O. Brandt datert 20. september 1900

Sender:

Brandt, I. O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0256

Date:

1900.09.20

Related places:

Fosston


Full text


{short