{short

Title

Brev fra I. O. Brandt datert 3. desember 1905

Sender:

Brandt, I. O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0255

Date:

1905.12.03

Recipient(s):

Tuff, Berit

Related places:

Fosston


Full text


{short