{short

Title

Brev fra fru? Teisberg datert 21. oktober 1895

Sender:

Teisberg

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0253

Date:

1895.10.21

Related places:

St.Paul


Full text


{short