{short

Title

Brev fra Martin M. Sundheim datert 22. februar 1906

Sender:

Sundheim, Martin M.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0249

Date:

1906.02.22

Related places:

Steele county


Full text


{short