{short

Title

Brev fra Inger Caroline (?) datert 1. mars 1871

Sender:

Inger Caroline

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0245

Date:

1871.03.01


Full text


{short