{short

Title

Brev fra John Hjelle datert 28. mars 1876

Sender:

Hjelle, John

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0239

Date:

1876.03.28

Related places:

Decorah


Full text


{short