{short

Title

Brev fra Inger N. Bakken datert 6. april 1903

Sender:

Bakken, Inger N.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0238

Date:

1903.04.06

Related places:

Wisconsin - Dallas


Full text


{short