{short

Title

Brev fra Jørgen M. Sundheim datert 19. september 1902

Sender:

Sundheim, Jørgen M.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0237

Date:

1902.09.19

Related places:

Minneapolis


Full text


{short