{short

Title

Brev fra Jørgen M. Sundheim datert 21. januar 1899

Sender:

Sundheim, Jørgen M.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0234

Date:

1899.01.21

Related places:

Minneapolis


Full text


{short