{short

Title

Brev fra Jørgen M. Sundheim datert 4. februar 1895

Sender:

Sundheim, Jørgen M.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0232

Date:

1895.02.04

Related places:

Minneapolis


Full text


{short