{short

Title

Brev fra Ole Pedersen ěde datert 26. desember 1885

Sender:

ěde, Ole Pedersen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0228

Date:

1885.12.26

Related places:

Manvil


Full text


{short