{short

Title

Brev fra Berit Brandt datert 13. desember 1897

Sender:

Brandt, Berit

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0224

Date:

1897.12.13

Related places:

Norway in Kenyon


Full text


{short