{short

Title

Brev fra A. M. Sundheim datert 22. september 1901

Sender:

Sundheim, A. M.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0218

Date:

1901.09.22

Related places:

New York city


Full text


{short