{short

Title

Brev fra Anna Forde datert 19??

Sender:

Forde, Anna

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0216

Date:

190?

Related places:

Minneapolis


Full text


{short