{short

Title

Brev fra Knudt T. Bakke datert 24. februar 1894

Sender:

Bakke, Knudt T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0214

Date:

1894.02.24

Related places:

Dane county


Full text


{short