{short

Title

Brev fra O. K. Aaberg datert 189?

Sender:

Aaberg, O. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0201

Date:

189?

Related places:

Minnesota


Full text


{short