{short

Title

Brev fra Toneta Aaberg datert 9. februar 1899

Sender:

Aaberg, Toneta

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0194

Date:

1899.02.09

Related places:

Hat Spring


Full text


{short