{short

Title

Brev fra O. K. Aaberg datert 6. februar 1898

Sender:

Aaberg, O. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0192

Date:

1898.02.06

Related places:

Fergus Falls


Full text


{short