{short

Title

Brev fra Ole Olsen Aabergshagen datert 24. april 1882

Sender:

Aabergshagen, Ole Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0185

Date:

1882.04.24

Related places:

Lunsmyrn


Full text


{short