{short

Title

Brev fra Ole Andreason og Dorte Olsdatter datert 12. februar 1870

Sender:

Andreason, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0184

Date:

1870.02.12

Related places:

Avoka


Full text


{short