{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 17. september 1930

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0178

Date:

1930.09.17

Related places:

Iowa - Humboldt


Full text


{short