{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 1. juli 1930

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0177

Date:

1930.07.01

Related places:

Iowa - Humboldt


Full text


{short