{short

Title

Brev fra Nils O. Torvetjøn datert 16. januar 1928

Sender:

Torvetjøn, Nils O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0175

Date:

1928.01.16

Related places:

Callender


Full text


{short