{short

Title

Brev fra Nels Olsen Torvetjøn datert 6. januar 1927

Sender:

Torvetjøn, Nels Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0170

Date:

1927.01.06

Related places:

Los Angeles


Full text


{short