{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 20. oktober 1924

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0166

Date:

1924.10.20

Related places:

Callender


Full text


{short