{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 16. januar 1923

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0163

Date:

1923.01.16

Related places:

Callender


Full text


{short