{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 15. september 1922

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0162

Date:

1922.09.15

Related places:

Callender


Full text


{short