{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 18. november 1921

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0159

Date:

1921.11.18

Related places:

Callender


Full text


{short