{short

Title

Brev fra Nels O. Torvetjøn datert 22. februar 1921

Sender:

Torvetjøn, Nels O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0157

Date:

1921.02.22

Related places:

Callender


Full text


{short