{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 19. august 1920

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0154

Date:

1920.08.19

Related places:

Callender


Full text


{short