{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 27. august 1919

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0152

Date:

1919.08.27

Related places:

Callender


Full text


{short