{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 18. juni 1919

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0151

Date:

1919.06.18

Related places:

Callender


Full text


{short