{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 14. mai 1919

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0150

Date:

1919.05.14

Related places:

Callender


Full text


{short