{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 17. juni 1918

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0148

Date:

1918.06.17

Related places:

Callender


Full text


{short