{short

Title

Brev fra N. T. Olsen datert 13. juni 1916

Sender:

Olsen, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0139

Date:

1916.06.13

Related places:

Callender


Full text


{short