{short

Title

Brev fra N. T. Olsen datert 4. juli 1915

Sender:

Olsen, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0136

Date:

1915.07.04

Related places:

Callender


Full text


{short