{short

Title

Brev fra N. T. Olsen datert 7. april 1913

Sender:

Olsen, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0135

Date:

1913.04.07

Related places:

Callender


Full text


{short