{short

Title

Brev fra Nils O. Torvetjern datert 6. desember 1912

Sender:

Torvetjern, Nils O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0132

Date:

1912.12.06

Related places:

Callender


Full text


{short