{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 24. november 1912

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0131

Date:

1912.11.24

Related places:

Callender


Full text


{short