{short

Title

Brev fra N. T. Olsen datert 2. september 1912

Sender:

Olsen, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0130

Date:

1912.09.02

Related places:

Callender


Full text


{short