{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 7. juni 1912

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0128

Date:

1912.06.07

Related places:

Callender


Full text


{short