{short

Title

Brev fra Nels O. Torvetjern datert 31. mai 1910

Sender:

Torvetjern, Nels O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0108

Date:

1910.05.31

Related places:

Hamburg


Full text


{short