{short

Title

Brev fra Nels O. Torvetjern datert 7. januar 1910

Sender:

Torvetjern, Nels O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0104

Date:

1910.01.07

Related places:

Gowrie


Full text


{short