{short

Title

Brev fra J. L. Skori datert 5. august 1904

Sender:

Skori, J. L.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0101

Date:

1904.08.05

Related places:

Griggs county


Full text


{short