{short

Title

Brev fra Nels O. Torvetjøn datert 23. november 1891

Sender:

Torvetjøn, Nels O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0100

Date:

1891.11.23

Related places:

Callender


Full text


{short