{short

Title

Brev fra N. T. Olson datert 17. oktober 1900

Sender:

Olson, N. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0098

Date:

1900.10.17

Related places:

Callender


Full text


{short