{short

Title

Brev fra Nels O. Torvetjern datert 16. mai 1900

Sender:

Torvetjern, Nels O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0097

Date:

1900.05.16

Related places:

Callender


Full text


{short