{short

Title

Brev fra Nels O. Torvetjern datert 4. mars 1899

Sender:

Torvetjern, Nels O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0096

Date:

1899.03.04

Related places:

Callender


Full text


{short