{short

Title

Brev fra Nels O. Torvetjern datert 2. februar 1892

Sender:

Torvetjern, Nels O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0094

Date:

1892.02.02

Related places:

Callender


Full text


{short